Wij doen ons uiterste best om onze patiënten tevreden te houden. Heeft u desondanks toch klachten over uw behandeling of onze praktijk? Maak ze bespreekbaar. Een gesprek met ons kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en wij krijgen de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling uit te leggen. Meestal is dit afdoende en wordt samen tot een oplossing gekomen.

Second opninion

Mochten we er samen niet uit komen, dan bent u vrij om een second opinion aan te vragen bij een andere tandarts. De mening van iemand die buiten deze situatie staat kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of ons om het eigen standpunt te heroverwegen.

Officiële klachtenregeling

Zijn een gesprek en een second opinion niet voldoende om tot een oplossing te komen? Dan bestaat de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen via de KNMT (de beroepsvereniging van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland) waar onze praktijk bij is aangesloten. De KNMT Klachtenservice behandelt klachten over:

  • tandheelkundige behandeling
  • communicatie en bejegening
  • nota’s
  • combinaties van bovenstaande

NB. Klachten over alleen geldvorderingen en schadevergoedingen vallen buiten de klachtenregeling en kunnen door de Klachtencommissie niet in behandeling worden genomen.

Meer info

Wilt u een officiële klacht indienen bij de KNMT? Ga dan naar: www.knmt.nl.

Zoekt u verdere informatie over tandartsbehandelingen, de kosten van een behandeling, gebitsverzorging of andere tandheelkundige onderwerpen?
Kijkt u dan op www.allesoverhetgebit.nl.

Logo KNMT blauw